Anlita mig

För frågor eller bokningar når du mig på tekopp.text@gmail.com, eller via Författarcentrum.

Föreläsningar och föredrag

Jag föreläser gärna, särskilt om dessa teman:

  • HBTQ-litteratur / HBTQ-historia / HBTQ-litteraturhistoria
  • HBTQ på bibliotek
  • Normkritik i praktiken
  • Trans och translitteratur
  • Äldreomsorg, utifrån min bok ”Varje dag är en vårdskandal”
  • Böcker om skrivande

I normalfallet tar jag Författarförbundets standardarvode, det vill säga 6600 kr för en timme.

Seminarier

Jag deltar gärna i, eller modererar, seminarier och andra samtal – särskilt om de har koppling till de ämnen jag föreläser om, men även andra ämnen kan vara av intresse.

Annonser