Bokbilder

Det är alltid en fröjd för mig som icke franskspråkig när tidigare oöversatta böcker av Duras kommer på svenska. Det verkar råda Duras-boom i Sverige nu. Inte mig emot! Här i Kristoffer Leandoers översättning. ”Vicekonsuln” har beröringspunkter med både ”Lol V. Steins hänförelse” och ”Älskaren”, så den är en efterlängtad bit i pusslet som Duras böcker utgör.

Efter att ha läst ”Sanning med modifikation” vill jag självklart se hur Lövestam gör berättelsen lättläst!

I Ellerströms lilla serie kommer nu Thekla Knös, svensk artonhundratalspoet som är tämligen bortglömd. Jag har lånat – alltid spännande att bredda sin bild av forna tider. De tenderar att vara så mycket mer myllrande dynamiska än vad en tror. De ihågkomna klassikerna är bara en liten del av något mycket större. Det älskar jag!

Lou Reed igen: The Raven

Jag har alltid haft ett speciellt förhållande till Poes ”The Raven”, som ju också är en väldigt speciell dikt. Jag minns väl när vi hade den som exempel på rytm på en verslära-kurs för massa år sedan. Och jag har läst den flera gånger och alltid både tyckt om den och haft svårt att verkligen förstå mig på den eller relatera den.

Nu har jag fått en helt ny relation till Poes dikt, genom Lou Reeds speciella och – med tanke på textens natur – extremt mästerliga omskrivna version: