Poetiskt återseende

IMG_6228

2004, när jag var femton, läste jag en recension av Paul Celans ”De rumänska dikterna”, som utkom på svenska i Inger Johanssons översättning. Jag minns att den här dikten citerades där och att den gjorde mig oerhört upprörd. Jag tyckte att den var helt fruktansvärt dålig! Jag ringde till och med en vän och läste dikten högt och blev jättesur när vännen sade att den var BRA!

Nu älskar jag dikten. Ålder är ofta en bra egenskap.

Recensioner från på sistone

Ruskigt fint om tonårstristess
Hanna Gustavsson – Iggy 4-ever
Läs recensionen

Befriande enkel poesi
Jila Mossaed – Jag föder rådjuret
Läs recensionen 

Verbala lustmord på finländare
Jerker Sagfors – De döda kommer från Karelen
Läs recensionen

Diktflöde med gnistor av humor och förtvivlan
Jonas Brun – Gestaltlagarna
Läs recensionen

En lovsång till kärleken – hur den än ser ut
Johann S. Lee – Tid för vila
Läs recensionen

Bokbilder

Det är alltid en fröjd för mig som icke franskspråkig när tidigare oöversatta böcker av Duras kommer på svenska. Det verkar råda Duras-boom i Sverige nu. Inte mig emot! Här i Kristoffer Leandoers översättning. ”Vicekonsuln” har beröringspunkter med både ”Lol V. Steins hänförelse” och ”Älskaren”, så den är en efterlängtad bit i pusslet som Duras böcker utgör.

Efter att ha läst ”Sanning med modifikation” vill jag självklart se hur Lövestam gör berättelsen lättläst!

I Ellerströms lilla serie kommer nu Thekla Knös, svensk artonhundratalspoet som är tämligen bortglömd. Jag har lånat – alltid spännande att bredda sin bild av forna tider. De tenderar att vara så mycket mer myllrande dynamiska än vad en tror. De ihågkomna klassikerna är bara en liten del av något mycket större. Det älskar jag!