Det här med kurslitteratur

Har faktiskt lite gått och sett fram emot att börja på kursen ”Forskningsmetoder” i höst. Både för att komma vidare med bibliotekarieprogrammet och för att den verkar spännande. Nu kollade jag igenom litteraturlistan, sökte på Bokus och insåg att kurslitteraturen kommer att gå på 3500 kronor. Kände mig plötsligt en aning mindre entusiastisk…

Som tur är har jag ju ett jobb. Jag vet inte riktigt hur vanliga dödliga studenter klarar kurserna. Eller jo, det vet jag faktiskt: de köper inte böckerna utan kommer till något slumpvis valt bibliotek tre dagar innan tentan och skäller ut personalen för att boken inte finns inne.

Min kurslitteratur just nu

”The @gi attribute of <tagUsage> names the elements for which the rendition described in <rendition> is documented. The formal namespace in which the tags described in <tagUsage> are defined, must be specified in the @name attribute of a surrounding <namespace> element. The value of the @render attribute of <tagUsage> refers to <rendition> by way of the latter’s @xml:id attribute. This way, all <hi> elements inside <text> have ‘italic’ as their default style. The deviation to that rule is articulated in the third occurrence of <hi> by making use of the @rend attribute.”

från sidan TEI by Example, som jag alltså har som (elektronisk) kurslitteratur

Kurslitteraturlycka III

letting-go-of-the-words

Janice Redish – Letting Go of the Words. Writing Web Content That Works

”Letting Go of the Word”, en bok om att skriva för webben av Janice Redish, tillhörde den obligatoriska kurslitteraturen på en kurs i interaktionsdesign, som i sin tur tillhör de obligatoriska kurserna på det bibliotekarieprogram jag går.

Kurslitteratur kan ha så olika nivåer. Personligen är jag van vid skönlitterär kurslitteratur, som kan vara mer eller mindre njutbar. Ofta handlar det om att på kort tid tvinga sig igenom böcker som inte tilltalar en. Annars tenderar kurslitteratur att vara akademisk, texttung och torr.

”Letting Go of the Words” är en bok med mycket luft, enkelt språk, många bilder, mycket exempel. Redish har helt enkelt skrivit en bok som är lika avskalad, effektiv, aktiv och enkel som hon menar att man bör skriva på webben.

Det funkar. ”Letting Go of the Words” är en kursbok som jag njuter mig igenom, som är rolig att läsa. Nästa bok på samma kurs, ”Interaction Design” av Sharp med flera, har också mycket bilder – men texttyngen är mycket större och jag märker att den läsning som flöt fram med Redish nu stannar upp och blir frustrerande.

Så kan man också lära ut ett sätt att skriva och presentera sitt material!

001c

002c

004c

Underbar kurslitteratur och rolig tenta!

Ibland är kurslitteraturen riktigt smaskig på bibliotekarieprogrammet – i all fall på valbara kurser om skolbibliotek, informationssökning och lärande!

Alexandersson & Limberg – Textflytt och sökslump. Informationssökning via skolbibliotek

I skolan ska eleverna numera bedriva egen ”forskning” – de ska söka material och sammanställa det, läroboken har inte längre ensam position som kunskapskälla. Men hur pass mycket kan eleverna om informationssökning och hur man gör en egen text utifrån olika källor? Det står lite si och så till med det, såväl på lågstadiet som gymnasiet, enligt denna rapport med ett mycket passande namn. Bitvis skrämmande läsning, eftersom lärarna inte verkar inse vilken nivå eleverna faktiskt befinner sig på.

Limberg & Folkesson – Undervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL)

Denna rapport grundar sig på intervjuer med bibliotekarier och lärare, det som ska fångas är deras bild av informationssökning och hur den kan läras ut. Utan annan empirisk undersökning kan författarna visa att de intervjuade har ganska låga tankar om elevernas förmåga till källkritik etc., men samtidigt inte uttrycker särskilt mycket entusiasm för att lära ut detta – en vanlig uppfattning är att det kommer med åren (och den uppfattningen är förstås densamma oavsett nivå). Ibland krävs det inte heller, det accepteras att eleverna ligger på en låg källkritisk nivå, de siktar ju ändå bara på G. Också ganska skrämmande emellanåt, men helt klart intressant.

Annbritt Enochsson – Internetsökningens didaktik

Här har vi en författare som har undersökt ”hur det ligger till”, men också gjort en hel del för att förändra och prova nytt. Det går inte att lära sex-sju-åringar söka på internet, menar många, men Enochsson tänkte att hon helt enkelt skulle lära ut det och plötsligt förbättrades elevernas läs- och skrivkunnighet när det de skrev ledde till resultat på ett handfast sätt. Enochsson går igenom olika åldrar, med fokus på hur informationssökning på internet kan läras ut. Engagerande och positivt.

På så spännande böcker följer också en tenta som verkligen är något att bita på, men på ett väldigt roligt sätt. Vi har 4000 ord på oss att planera en undervisning i informationssökning för en åldergrupp som vi själva väljer. Vi ska beskriva vad vi vill lära ut, hur, vilka mål vi har, hur de kan mätas. Och så ska vi anknyta till forskning om åldersgruppen. Så konkret och användbart blir det sällan på bibliotekarieprogrammet annars! Och opponering ingår. Mums mums.